Jahreswechsel in Prag

Jahreswechsel in Prag

Sylvester in Prag

SONY, SLT-A99V, 24-105mm F4, 75.0 mm, 13, 10, 100