Jahreswechsel in Prag

Jahreswechsel in Prag

Sylvester in Prag

SONY, SLT-A99V, 70-300mm F4.5-5.6 G SSM, 210.0 mm, 14, 8, 100