Bommel

Bommel

SLT-A77V, Sony DT 16-50mm F2.8 SSM (SAL1650), 50.0 mm, 2.8, 1/800, 400