Moraine Lake, Banff National Park, Kanada

Beschreibung

Kanada, Alberta, Banff National Park, Lake Louise, Moraine Lake