neulich am Strand (2)

Rolleiflex T I HP5+

EPSON // Perfection V700/V750