venedig analog V

2 balkone
dorsoduro-viertel

kleine serie analog venedig fotos