Alte Reben

95 Jahre Alter Rebstock
Analog - Foto mit Nikon FE 2