"Cinema Paradiso"

Canon EOS50E
Fuji Velvia 50

Montage aus 17 Einzelbildern :o))

http://www.lars-ihring.de