Solvay Werk Rheinberg

SONY, ILCA-99M2, ----, 24.0 mm, 6.3, 30, 100