Salzburg

Salzburg

NIKON D70, 18.0 mm, 9.5, 1/350, 200