21.07, 2013 - 21:40 (Kleines Kino)

21.07, 2013 - 21:40 (Kleines Kino)

Open Air

DMC-LX7, 4.7 mm, 1.4, 1/60, 100