krause Federn, krauser...

krause Federn, krauser...

Zoo Prag

SONY, SLT-A99V, 150-600mm F5-6.3 SSM, 300.0 mm, 5.6, 1/800, 400