Strandleben

SONY, DSLR-A700, 200.0 mm, 8, 1/250, 100