Kleine Kapelle am Hotel Pestana Bahia Praia

Beschreibung

Die kleine Kapelle am Hotel Pestana Bahia Praia