Olivenhain

Panasonic, DMC-FZ300, 25.2 mm, 4, 1/800, 100