White Stockings

White Stockings

(Amarutta - Aubenas, Frankreich)
Aufnahme Genf